ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
เครื่องหมายการค้า(Trade mark)

เครื่องหมายการค้าคืออะไร

เครื่องหมายการค้าหรือที่บุคคลทั่วไปรู้จักกันในชื่อเรียกอย่างอื่นว่า ยี่ห้อ โลโก้ แบรนด์ ฯลฯ คือ เครื่องหมายที่ใช้กำกับสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคทราบได้ว่าสินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่นอย่างไร ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า เครื่องหมายการค้าอาจเป็นภาพ เป็นคำ เป็นตัวอักษร ฯลฯ อย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันก็สามารถทำได้

 

เครื่องหมายการค้ามีความสำคัญอย่างไร

เครื่องหมายการค้านั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าสินค้าชนิดนี้เป็นของผู้ผลิตรายใด  ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า เนื่องจากสินค้าที่ผู้ผลิตผลิตออกมาจำหน่ายอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกันจนผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้

 

ทำไมต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายก็สามารถที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนนั้นได้ แต่จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือค่าเสียหาย ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะทำให้ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง ในการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียว

 

 

 

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ที่ไหน

ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่กลุ่มบริการตรวจรับคำขอ ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด, ทางไปรษณีย์ตอบรับ, หรือทางออนไลน์ที่ www.ipthailand.go.th(โปรดศึกษารายละเอียดที่เว็บไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อน)

 

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

ก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนผู้ยื่นจะต้องทำการตรวจความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายเสียก่อน เพื่อที่ผู้ยื่นจะได้ทราบว่าเครื่องหมายที่จะขอจดเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายของผู้อื่นที่ยื่นคำขอไว้ก่อนหรือไม่ ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า สามารถตรวจด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา(www.ipthailand.go.th) โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ถึงจะดำเนินการได้

1.นำคำขอแบบ ก.01(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา)พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมอย่างละ 500 บาท     

 

2.เจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอจะทำการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนที่ยื่น หลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้เลขคำขอจดทะเบียนต่อไป

 

3.เจ้าหน้าที่จะให้ใบเสร็จรับเงินมา ให้เก็บไว้จนกว่านายทะเบียนจะรับจดทะเบียน (อย่างเร็ว 1 ปี อย่างช้า 2 ปี) เพราะในใบเสร็จรับเงินจะมีเลขเครื่องหมายการค้าที่เราขอจดอยู่ โปรดอย่าทำหาย

 

ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้คราวละ 10 ปี ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า การต่ออายุสามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ภายใน 90 วัน ก่อนวันหมดอายุ (เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว จะได้รับความคุ้มครองในประเทศเท่านั้น)

 

Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่,  ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์


#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่

 

 

Share on Facebook

 


ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×