ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า

ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ ทีมงานกฏหมายเชียงใหม่ซึ่งร่วมมือกับสภาทนายเชียงใหม่ พร้อมดำเนินการตรวจเช็คสถานะเครื่องหมายการค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นจดทะเบียน พร้อมทั้งจัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษาก่อนยื่นจดทะเบียน ทีมทนายความเชียงใหม่ และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่จะช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมกรณีมีคำสั่งนายทะเบียน รวมทั้ง อุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้ง เพิกถอนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จนกระทั่งการต่ออายุ

 

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบ

จัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษา ตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศความเป็นไปได้ในการจดสิทธิบัตร ร่างรายละเอียดการประดิษฐ์ ทีมงานสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่โดยความร่วมมือกับสภาทนายเชียงใหม่จะจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรออกแบบ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งทีมทนายเชียงใหม่จะยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิบัตรตามใบคำสั่งนายทะเบียนสิทธิบัตรยื่นชี้แจงความเห็นของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร อีกทั้งทีมสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่จะยื่นคัดค้านประกาศโฆษณาสิทธิบัตรที่ผู้ประกอบการมีส่วนได้เสีย และร้องขอให้เป็นตัวแทนให้แก่ท่าน

 

จัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษากรณีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิบัตรตามอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) และสิทธิบัตรระบบ PCT รวมทั้งยื่นคำขอฟื้นสิทธิกรณีสิทธิบัตรที่ยื่นคำขอผ่านระบบ PCT เข้าไทยไม่ทันกำหนดระยะเวลา ๓๐ เดือน

 

การจดแจ้งลิขสิทธิ์

สมควรยิ่งที่เจ้าของลิขสิทธิ์ยื่นจดอย่างเป็นทางการกับสำนักงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะหากท่านมีแผนที่จะใช้งานลิขสิทธิ์ในทางการค้า ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่าเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะกีดกันผู้อื่นจากการคัดลอก การจำหน่าย การแสดง การเผยแพร่ภาพ หรือการใช้เนื้อหามาดัดแปลง หรือใช้ค้าขายในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของสิทธิ สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่างานที่มีลิขสิทธิ์ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ท่านควรเรียนรู้เพื่อการปกป้องและใช้สิทธิของท่านอย่างเต็มที่

 

โดยทั่วไปแล้ว งานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการคิด” ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างอัตโนมัติตั้งแต่แรกวันที่เจ้าของได้สร้างสรรค์ขึ้นมา และมีอายุถึง ๕๐ ปีหลังจากเจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิต และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่าหากเป็นงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของนิติบุคคล งานลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด ๕๐ ปีหลังจากวันแรกที่ได้ทำการเผยแพร่ ยึดตามมาตรา ๔ ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของราชอาณาจักรไทย งานที่มีลิขสิทธิ์ประกอบไปด้วย ๙ ประเภท


1.       งานวรรณกรรม (รวมไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

2.       งานการแสดง

3.       งานวิจิตรศิลป์ ศิลปกรรม

4.       งานดนตรี

5.       งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)

6.       งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)

7.       งานภาพยนตร์

8.       งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

9.       งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่,  ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์


#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่


 

Share on Facebook

 

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×