ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 
การแย่งลูกระหว่างประเทศ (HAUGE)    

เรื่องการแบ่งสิทธิในการดูแลบุตรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยครั้ง เมื่อสถานการณ์ในครอบครัวเริ่มระหองระแหงพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะฉวยโอกาสพาตัวเด็ก ออกจากประเทศถิ่นที่อยู่ปกติของเด็กไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองอีกฝ่ายและในบางกรณีที่เลวร้ายกว่านั้นคือการที่เด็กต้องถูกโยกย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ เพื่อหลบหนีการติดตามจากผู้ปกครองอีกฝ่าย ทนายความเชียงใหม่ขอเรียนว่า เด็กจะต้องอยู่ในภาวะโศกเศร้าเพราะขาดสัมพันธภาพที่มั่นคงทั้งกับผู้ปกครองอีกฝ่ายและกับเพื่อนฝูงในรุ่นราวคราวเดียวกัน เด็กจะสานความสัมพันธ์อยู่กับผู้ปกครองที่ลักพาตัวมาเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น จึงเป็นเรื่องง่ายที่เด็กซึ่งเด็กตกอยู่ในสถานการณ์นี้จะถูกล้างสมองอยู่เสมอ (ส่วนใหญ่เด็กจะรับรู้จากผู้ปกครองที่ลักพาตัวมาว่าผู้ปกครองอีกฝ่ายตายแล้วหรือไม่สนใจใยดีในตัวเด็กอีกต่อไป)   


อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยการลักพาตัวเด็กเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีหลายเรื่องซึ่งอนุญาตให้ผู้ปกครองที่บุตรของตนถูกลักพาตัวทนายเชียงใหม่ขอเรียนว่า ผู้ปกครองคนอื่น ๆ ยื่นคำร้องขอคืนเด็ก ประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในอนุสัญญากรุงเฮก
ในการลักพาตัวเด็กมาหลายปีแล้ว ในปี 2556 ประเทศไทยได้นำบทบัญญัติสำคัญของอนุสัญญากรุงเฮกและการลักพาตัวเด็กมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศ   


แต่หากเป็นการลักพาตัวเด็กระหว่างบิดามารดาภายในประเทศจะไม่อยู่ภายใต้การดำเนินคดีภายใต้อนุสัญญากรุงเฮก ทนายความเชียงใหม่ขอเรียนว่า จะเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ภายใต้เขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำนาจ   


การแย่งลูกที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศต้องใช้อนุสัญญากรุงเฮก ทนายความเชียงใหม่ขอเรียนว่า แต่หากเป็นการแย่งลูกภายในประเทศไทยต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อดำเนินคดีกันระหว่างบิดามารดา แม้ว่าบิดาหรือมารจะเป็นชาวต่างชาติก็ตาม 


 ============== 
#ทนายเชียงใหม่อาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #รายชื่อทนายความเชียงใหม่ #สำนักทนายความเชียงใหม่ #ทนายเก่งๆเชียงใหม่ #สภาทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่ #กฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายฝึกงานเชียงใหม่ #ฝึกงานทนายเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่  #ทนายเก่งเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่pantip #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ #ทนายสันป่าตอง #ทนายสันทราย #ทนายแม่ริม #ทนายสันกำแพง #ทนายสารภี

Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×